Ανταλλακτική Φιάλη αερίου κίτρινη Mapp-Pro JB

Καύσιμο αέριο συγκόλλησης νέας γενιάς MAPP-PRO

Σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο; Επικοινωνήστε μαζί μας:

2315-110-021 ή 6944 256 444  Κατηγορία:

  Τρεις φορές ταχύτερη μεταφορά θερμότητας από το προπάνιο.

  Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις και χρησιμοποιείται με τα

  .

  Μην χρησιμοποιείται ποτέ το MAPP-PRO με τυποποιημένες συσκευές προπανίου, όπως φανάρια, θερμάστρες, εστίες, φλόγιστρα κ.λπ.

  Μην το χρησιμοποιείτε για μαγείρεμα.

  Καθαρό Βάρος: 14.1 OZ / 399,7gr

  Κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης! Περιέχει αρκετό αέριο, ώστε να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά, έκρηξη και εγκαύματα. Για την αποφυγή διαρροής υγρού ή αερίου ή έκρηξης:

  Πριν τη χρήση:

  1. Ελέγξτε τη φιάλη και το φλόγιστρο. Μην τη χρησιμοποιείτε αν λείπει ή έχει υποστεί αλλοίωση το καπάκι ασφαλείας. Πετάξτε την αν είναι βρώμικη ή σκουριασμένη στην περιοχή της βαλβίδας.
  2. Κλείστε τη βαλβίδα του φλόγιστρου.
  3. Να κρατάτε τη φιάλη όρθια ενώ την προσαρμόζετε στο φλόγιστρο.
  4. Να προσαρμόζετε το φλόγιστρο στη φιάλη μόνο σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από ηλεκτρικές λυχνίες, φωτιά, φλόγες, σπίθες, και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάφλεξης. Μπορούν να αναφλέξουν το διαρρέον αέριο.
  5. Να τη σφίγγετε μόνο με το χέρι.
  6. Ελέγξτε για διαρροές: βάλτε σαπουνόνερο στη σύνδεση και κοιτάξτε για φυσαλίδες. Ακούστε αν υπάρχει ήχος διαρροής. Ελέγξτε αν υπάρχει αίσθηση κρύου. Μυρίστε αν υπάρχει μυρωδιά χαλασμένου αυγού. Αν εντοπίσετε διαρροή μη χρησιμοποιήσετε τη φιάλη.
  7. Διαβάστε κι ακολουθήστε της οδηγίες του κατασκευαστή του φλόγιστρου.

  Κατά τη διάρκεια της χρήσης:

  1. Να χρησιμοποιείτε τη φιάλη όσο γίνεται σε όρθια θέση. Μην πετάξετε ή ρίξετε κάτω τη φιάλη.
  2. Αν το φλόγιστρο δε λειτουργεί σωστά ή η φλόγα του φουντώνει απότομα ή σπινθηρίζει, κρατήστε τη φιάλη όρθια και κλείστε το φλόγιστρο. Αερίστε το χώρο και σιγά σιγά ξανανοίξτε το. Αφού ακουστεί το αέριο να βγαίνει, ξανανάψτε το φλόγιστρο.
  3. Ποτέ μη χρησιμοποιείται το φλόγιστρο κοντά σε ηλεκτρική λυχνία, φλόγα, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

  Μετά τη χρήση:

  1. Κλείστε το φλόγιστρο και αφήστε το να κρυώσει.
  2. Αποσυνδέστε τη φιάλη όταν δε χρησιμοποιείται.
  3. Να αποσυνδέετε τη φιάλη σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από ηλεκτρικές λυχνίες, φλόγες, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μπορούν να αναφλέξουν το διαρρέον αέριο.
  4. Επανατοποθετήστε το καπάκι για να διατηρηθεί η βαλβίδα της φιάλης καθαρή.

  Σε περίπτωση πυρκαγιάς:

  Απομακρυνθείτε από την περιοχή γρήγορα και καλέστε βοήθεια. Αφήστε τη φιάλη να καεί εξ ολοκλήρου.

  Κίνδυνος Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO)

  Καιόμενο το MAPP-PRO παράγει και μονοξείδιο του άνθρακα που είναι δηλητηριώδες αέριο. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι αόρατο, άοσμο, και μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Η χρήση του σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους χωρίς ανοίγματα ή εξαερισμό είναι επικίνδυνη.

  1. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αν αισθανθείτε πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, κλείστε τησ συσκευή και βγείτε σε καθαρό αέρα.
  2. Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους που κοιμούνται άνθρωποι.
  3. Να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού συγκόλλησης που χρησιμοποιείτε.

  Χειρισμός και αποθήκευση

  1. Μην την αποθηκεύετε σε κατοικήσιμους χώρους.
  2. Μην αναγομώσετε τη φιάλη. Η αναγόμωση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
  3. Μην την τοποθετείτε στις αποσκευές σας και μην τη μεταφέρετε με τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο.
  4. Για να την πετάξετε απευθυνθείτε στην τοπική αρμόδια υπηρεσία ή σε κέντρο ανακύκλωσης. Ποτέ μην την πετάτε σε φωτιά ή σε κλίβανο αποτέφρωσης. Μην την τρυπήσετε.

  Προσοχή: Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

  Κίνδυνοι

       

  • H220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
  • H280: Περιέχει αέριο υπό πίεση. Αν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί.
  • P102: Μακριά από παιδιά.
  • P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
  • P377: Διαρροή φλεγόμενου αερίου: μην τη σβήσετε εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο.
  • P381: Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
  • P410+P403: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  • P412: Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν του 50οC/122oF

  Καθαρό Βάρος: 399,7gr